Bu Sayfayı Paylaş
     
 
Öğrenci Kabul Şartları

Kabul Şartları

Kurumumuza kayıt yaptıracak öğrencilerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.       Ortaokul 6.sınıf, 7.sınıf,  8. sınıf'a geçenler ile 8.'inci sınıfı bitirenler düzeyinde olmak.

2.       Not ortalamasının 70 ve üzeri olmalı

3.       Kurumumuzda yapılacak sınav ve mülakattan başarılı olmak.

4.       Kurum Kurallarına uyacağına dair taahhütte bulunmak.

 

İHRAMCIZADE ERKEK KURAN KURSU DİSİPLİN KURALLARI

Okulumuza kaydını yaptıran her öğrenci aşağıda belirtilen kurallara okul içinde ve dışında uymak zorundadır.

 Disiplin kuralları şunlardır:

A.      Okul Kuralları

1.       Öğretmenlerine karşı saygılı ve itaatkâr olmak.

2.       Derse zamanında girmek, öğretmenden sonra derse girmemek.

3.       Dersin huzurunu bozucu davranışlardan uzak durmak.

4.       Verilen ödevi ve dersleri zamanında yapmak.

5.       Sınavlara zamanında girmek.

6.       Okulda, kurumun resmi kıyafeti (gri kumaş pantolon ve beyaz gömlek) dışında kıyafet giyinmemek.

7.       Okula yasak yayın sokmamak. (gazete, dergi, kaset, oyun kağıdı vs. )

8.       Okula delici, kesici ve patlayıcı alet bulundurmamak.

9.       Okul içinde veya dışında duvar, sıra, masa ve dolap gibi yerlere yazılar yazmamak, okul eşyalarına zarar vermemek.

10.    Okula  ait eşyayı okul dışına çıkarmamak.

11.    Zamanı geldiğinde saç ve sakal traşını yapmak ve kişisel temizliğine itina göstermek

12.    Verilen görevi belirtilen zamanda yapmak

13.    Okulda veya yurtta çalışan personel (aşçı, temizlikçi, güvenlik vs.)ile iyi geçinmek, onlara karşı saygılı olmak.

14.    Namazları mescidde, cemaatle kılmak.

 

B.      Yurt Kuralları

1.         Yemek saatinde yemekhanede bulunmak.

2.          Nöbeti geldiğinde nöbetinin gereğini yerine getirmek

3.       Yurt öğretmenlerine karşı saygılı ve itaatkar olmak.

4.       Kendisine ait olmayan eşyaları almamak

5.       Sigara içmemek

6.       Arkadaşlarını rencide edici söz ve davranışlardan uzak durmak.

7.       Bilgisayar, Cep telefonu, Radyo, walkman, cd , mp3 vs. eşyaları okulun belirlediği amaçlar doğrultusunda kullanmak.

8.       Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmamak

9.       Doğruyu söylemek

10.    Okuldan izin alarak dışarı çıkmak ve izinden zamanında dönmek

11.    Öğrencinin girmesi yasak olan yerlere girmemek( Kahvehane, internet cafe.)

12.    Yurt programında belirtilen saatlere uygun hareket etmek.

13.    Etütlere zamanında girmek, etütte sınıfın verimini düşürücü tavır ve davranışlardan uzak durmak.

14.    Bilgisayar ve cep telefonunu zamanında görevliye teslim etmek.

15.    İzinsiz olarak çarşı iznine uzak mesafelere gitmemek.

16.    Görevlileri gereksiz yere meşgul ve rahatsız etmemek.

17.    Okulun internetini facebook vb. sitelere girmek için kullanmamak.

Bu ve benzeri türden işlenecek disiplin suçları için verilecek cezalar disiplin kurulu tarafından takdir edilecektir.  İşlenen suçların tekrarı cezanın artmasına neden olacaktır. Verilecek cezalar işlenen suçun türüne göre aşağıdaki durumlardan biri olacaktır.


a.       Uyarma ve tembih etme

b.       Dikkat çekme

c.        Kınama

d.       Hak mahrumiyeti cezası

e.       Kurstan kısa süreli ya da uzun sureli uzaklaştırma

f.         İlişik kesme

 

 

Yukarıdaki şartları okudum ve kabul ediyorum.                                            Yukarıdaki şartları okudum ve kabul ediyorum.

     Öğrencinin                                                                                   Velinin 

Adı /Soyadı                                                                                       Adı/Soyadı

 

Öğrenci Kabul Şartları Kur'an Eğitimi (Yüzüne, Hafızlık) Dini Eğitim Dil Eğitimi (Türkçe, Arapça) Lise ve Üniversite Hazırlık Ön Kayıt