Bir Ayet Bir Hadis
Bir Ayet Bir Hadis
Bu Sayfayı Paylaş
     
 

 
 

 

Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ebu Hureyre’yi işittim şöyle diyordu:

Herkim cünüp iken sabaha ererse, artık o kimse o gün oruç tutmasın! Ben bunu babam Abdurrahman bin el-Harise söyledim. O bunu reddetti! Bunun üzerine Abdurrahman yürüdü ben de onunla beraber yürüdüm. Nihayet Aişe ve Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdik. Abdurrahman bu meseleyi onlara sordu. Onlar ikisi de:

−Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ihtilamın dışında cünüp olarak sabahlar sonra orucunu tutardı dediler. Bunun üzerine Mervan’ın yanına gittik ve yanına girdik. Abdurrahman durumu ona söyledi.

Mervan:

−Ben sana Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a gitmeni, söylediği bu şeyi kendisine reddetmeni azîmet olarak buyuruyorum dedi. Bunun üzerine Abdurrahman ve ben Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a geldik. Ben Ebu Bekir bu işlerin hepsinde hazır bulundum. Abdurrahman, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden duyduklarımızı ona söyledi.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):

−Bunu sana onların her ikisi de söylediler mi? dedi.

Abdurrahman:

−Evet, dedi.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):

−Onlar bunu daha iyi bilirler dedi. Sonra Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) bu hususta söylediği şeyi Fadl bin Abbas (Radiyallahu Anh)’a isnat etti ve ben bunu Fadl’dan işittim! Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işitmedim dedi.”

Ravi dedi ki: Ondan sonra Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) bu hususta söylediği sözden ve görüşünden vazgeçti.”


(Müslim 1109/75, Buhari 1792, 1793, Malik 1/290/11, Beyhaki 4/214, İbni Hibban 3486)
Tüm hadisler icin Tıklayınız